BrokerRes

BROKERRES Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Prezesem BROKERRES Sp. z o.o. jest Pan Radosław Frydrych, zajmujący się zawodowo i naukowo tematyką ubezpieczeń od ponad 20 lat. Pracownikami naszej firmy są wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ubezpieczeń, reasekuracji i prawa.

BROKERRES Sp. z o.o. została wpisana do rejestru pośredników prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego Zgodnie z przepisami ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. spółka BROKERRES posiada zezwolenie na działalność brokerską wydane 21 października 2003 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego:

w zakresie ubezpieczeń Nr.: 2251/16
w zakresie reasekuracji Nr.: 67/R/16

Radosław Frydrych
Radosław Frydrych Prezes Zarządu Broker Ubezpieczeniowy i Reasekuracyjny
(+48) 506 690 390 (+48) 22 490 50 38 (+48) 22 490 50 39
Natalia Zdeb
Natalia Zdeb Dyrektor Departament Obsługi Prawnej
(+48) 607 701 924 (+48) 22 490 50 38 (+48) 22 490 50 39
Radosław Frydrych
Radosław Frydrych Prezes Zarządu Broker Ubezpieczeniowy i Reasekuracyjny
(+48) 506 690 390 (+48) 22 490 50 38 (+48) 22 490 50 39
Piotr Charzewski
Piotr Charzewski Dyrektor Departament Prawny
(+48) 785 951 107 (+48) 22 490 50 38 (+48) 22 490 50 39

Jesteśmy firmą zajmującą się wsparciem i zarządzaniem ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością dla firm, osób wykonujących wolne zawody, jak i również dla towarzystw ubezpieczeń.
Nasza działalność dla Towarzystw Ubezpieczeń dedykowana jest jako broker reasekuracyjny. Poprzez ten obszar działalności plasujemy ryzyko ubezpieczeniowe Towarzystw Ubezpieczeń w Towarzystwach Reasekuracyjnych na terenie całego świata. Wspieramy także merytorycznie jako Broker Reasekuracyjny w zakresie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń członków rynku ubezpieczeń.

Poprzez działalność jako Broker Ubezpieczeniowy zapewniamy także kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń polegającą na:

 • opracowaniu programu ubezpieczeniowego złożonego z różnych rodzajów ubezpieczeń
 • negocjujemy z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w kraju i zagranicą niskie składki i szeroki zakres ubezpieczenia
 • analizujemy i porównujemy oferty różnych towarzystw Ubezpieczeniowych
 • doradzamy przy wyborze zakresu ubezpieczenia
 • wyjaśniamy zawiłości warunków ubezpieczenia
 • monitorujemy przez cały rok terminy:
  • kończących się polis
  • płatności składek
 • pomagamy w likwidacji szkód

Otrzymają Państwo od nas atrakcyjne oferty dostosowane do Państwa potrzeb zarówno pod względem zakresu ubezpieczenia, jak i ceny. Nasze usługi pozwolą Państwu zaoszczędzić czas i pieniądze.

Negocjujemy oferty z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi

Negocjując oferty z różnymi towarzystwami ubezpieczeń bądź towarzystwami reasekuracyjnymi dążymy do obniżenia płaconych przez Państwa składek oraz do urealnienia zakresu ochrony. Często dodanie / zmiany pewnych zapisów czy klauzul mogą znacznie rozszerzyć zakres Państwa ochrony bez dużego wpływu na wielkość składki. Podpowiadamy różne rozwiązania, które mogą obniżyć koszt ubezpieczenia.

Doradzamy przy wyborze zakresu ubezpieczenia

Przed zawarciem umowy udzielamy pisemnej rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz wyjaśniamy podstawy, na których opiera się ta rekomendacja.

Zgłaszamy do ubezpieczenia

Po dokonaniu przez Państwa wyboru oferty, zgłaszamy wybrany przez Państwa zakres ubezpieczenia do wskazanych towarzystw ubezpieczeniowych celem wystawienia polis. Merytorycznie sprawdzamy wnioski, polisy, załączniki, zgodność wystawionych polis/umów z wnioskami i ofertami. Wyceniamy pojazdy programem Info Ekspert. Przy zawieraniu polis OC komunikacyjnego wypowiadamy dotychczasowe polisy OC u dotychczasowych ubezpieczycieli.

Administrujemy zawartymi ubezpieczeniami

Zbieramy potrzebną dokumentację do zawarcia polis. Sprawujemy nadzór nad wykonaniem umów ubezpieczenia. Dostarczamy polisy, certyfikaty, aneksy, cesje, doubezpieczenia itp. Monitorujemy terminy kończących się polis i płatności składek. Nasze działania pozwalają zaoszczędzić czas Państwa pracowników.

Analizujemy i porównujemy oferty różnych towarzystw Ubezpieczeniowych

Przygotowujemy dla Państwa porównanie zebranych ofert w formie tabelarycznej, jak i opisowej. Staramy się „sprowadzić oferty do wspólnego mianownika” tak, aby można było obiektywnie je porównać i ocenić (porównanie dotyczy zarówno wysokości składek, jak i zakresu proponowanej ochrony ubezpieczeniowej).

Wyjaśniamy zawiłości warunków ubezpieczenia

Zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia są często mało zrozumiałe, zawierają różne „kruczki” i wyłączenia. W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie staramy się wyjaśniać pewne zawiłości ubezpieczeniowe, uświadamiać zagrożenia wynikające z tych zapisów, których nie można wyłączyć lub ograniczyć. W przypadku szczególnie niejasnych zapisów warunków ubiegamy się o oficjalne interpretacje towarzystw. Wyjaśniamy Państwu na przykład sposoby ustalania sum ubezpieczenia majątku, systemy ubezpieczenia w polisach majątkowych, możliwe rodzaje szkód do ubezpieczenia w polisach odpowiedzialności cywilnej, mechanizmy działania tzw. triggerów czasowych w polisach odpowiedzialności cywilnej. Opisujemy zasady funkcjonowania poszczególnych klauzul i rozszerzeń zakresu ubezpieczenia dopasowanych do Państwa indywidualnych potrzeb.

Pomagamy w likwidacji szkód

Aktywnie pomagamy przy likwidacji szkód: monitorujemy przebieg likwidacji skód, pomagamy przy zbieraniu dokumentacji potrzebnej do likwidacji szkody, w razie potrzeby przyśpieszamy wymagane oględziny i otrzymanie kalkulacji. Oceniamy zasadność wycen szkód i zasadność przyznanych odszkodowań. Odwołujemy się od niesłusznych decyzji towarzystw Ubezpieczeniowych.

Pobierz Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą!

Jeśli masz wątpliwości napisz do nas

Postaramy się pomóc

(+48) 22 490 50 38 (+48) 22 490 50 38   BROKERRES Sp. Z O.O
ul. Płowiecka 3/14
04-501 Warszawa
  8133713387 363470470 0000596018