Brokerres Rzeszów

Kancelaria Brokerska

WYBIERZ NAJLEPSZY WARIANT WSPARCIA Z BROKERRES

Naszą misja jest odnajdywanie najbardziej optymalnych rozwiązań dla naszych klientów. Z naszego wsparcia mogą skorzystać towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy oraz osoby wykonujące wolne zawody.

Kim jesteśmy?

Poznaj nas

Brokerres to zespół doświadczonych specjalistów w zakresie ubezpieczeń oraz reasekuracji. Nasza główna działalność opiera się na roli brokera reasekuracyjnego dla Firm i Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz roli brokera ubezpieczeniowego dla firm i freelancerów. W swojej pracy stawiamy na zadowolenie klienta i pełne rozpoznanie jego potrzeb. Dzięki identyfikacji potrzeb klienta jesteśmy w stanie dobrać dla niego najlepszą ofertę ubezpieczeniową i reasekuracyjną.

Co Nas wyróżnia?

Poznaj naszą ofertę

Poprzez działalność jako Broker Reasekuracyjny i Ubezpieczeniowy zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń polegającą na:

 • analizie faktycznych potrzeb oraz opracowaniu programu ubezpieczeniowego złożonego z różnych rodzajów ubezpieczeń
 • negocjacji z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w kraju i zagranicą niskich składek i szerokich zakresów ubezpieczeń
 • analizowaniu i porównywaniu ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych
 • doradzaniu przy wyborze zakresu ubezpieczenia
 • wyjaśnianiu zawiłości warunków ubezpieczenia
 • monitorowaniu przez cały rok terminów kończących się polis i płatności składek
 • pomagamy w likwidacji szkód

Oferujemy pomoc prawną naszych adwokatów i radców prawnych oraz atrakcyjne oferty dostosowane do Państwa potrzeb zarówno pod względem zakresu ubezpieczenia, jak i ceny.  Zapewniamy usługę rzeczoznawcy. Nasze usługi pozwolą Państwu zaoszczędzić czas i pieniądze.

Programy ubezpieczeniowe

Założenia do programu ubezpieczeniowego

Na podstawie analizy i oceny ryzyk, na które narażona jest Twoja firma, broker tworzy dedykowany program ubezpieczeniowy, który kompleksowo spełnia potrzeby ubezpieczeniowe Twojego przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę konkretne oczekiwania i charakter firmy, a także specyfikę branży – broker opracowuje dla Klienta założenia do programu ubezpieczeniowego. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności program ten może składać się z kilku elementów:

Gwarancje ubezpieczeniowe
Ubezpieczenie utraty zysku
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenia ochrony prawnej karno - skarbowe
Ubezpieczenie transportowe
Ubezpieczenie floty
Ubezpieczenie techniczne
Ubezpieczenie utraty dochodu
Ubezpieczenie mienia
Ubezpieczenie grupowe pracowników

BROKERRES we współpracy z Klientem

Określamy przedmiot ubezpieczenia dla każdego z elementów ochrony. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności, na tym etapie, dokonuje się wyboru zakresu ryzyk, wraz z dodatkowymi klauzulami, mającymi na celu rozszerzenie ochrony o ryzyka nietypowe.

Efektem naszych działań jest przygotowanie zapytania ofertowego (slipu brokerskiego). Broker na mocy udzielonego pełnomocnictwa przesyła w Państwa imieniu slip brokerski do towarzystw ubezpieczeniowych, które w następnej kolejności przedstawiają swoje propozycje ubezpieczenia.

Wybór konkretnego ubezpieczyciela wynika m.in. z wcześniejszej oceny ich kondycji finansowej, pozycji na rynku, posiadanych produktów ubezpieczeniowych, proponowanych kosztów ubezpieczenia oraz, co jest najważniejsze, sprawności procesu likwidacji szkód.

Jak dobieramy najlepszą ofertę dopasowaną do potrzeb klienta?

Analizujemy i porównujemy dostępne oferty pod kątem konkretnych potrzeb klienta. Aby jasno przedstawić dane z kilku ofert, tworzymy zestawienia tabel, które w przejrzysty sposób pokazują konkretne dane. Głównymi elementami branymi pod uwagę w trakcie analizy ofert otrzymanych od ubezpieczycieli są:

 • zakres ochrony ubezpieczeniowej,
 • zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczeń oraz Szczególnych warunków ubezpieczeń,
 • wnioskowane odstępstwa,
 • wyłączenia – zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności,
 • wysokość zastosowanych franszyz i udziałów własnych,
 • wysokość składki

W następnej kolejności broker, spośród wszystkich otrzymanych ofert, wybiera te, których warunki najtrafniej spełniają określone oczekiwania i potrzeby Klienta. Po przedstawieniu rekomendacji to Klient dokonuje wyboru Towarzystwa Ubezpieczeniowego a my przygotowujemy na tej podstawie wszelkie konieczne wnioski, dokumenty i umowy.

Poznajemy potrzeby klienta

Analizujemy oferty ubezpieczycieli

Wybieramy odpowiednie oferty

Negocjujemy warunki ofert

Wyjaśniamy kruczki i zawiłości oferty

Finalizujemy umowę z klientem

Najważniejszy etap naszej pracy zaczyna się po zawarciu ubezpieczenia

Od tego momentu stoimy na straży Twojego ubezpieczenia. Kompletujemy niezbędne dokumenty, monitorujemy przebieg ubezpieczenia, pilnujemy terminów płatności składek, terminów wygasania polis, aktualizacji posiadanego majątku. Pełnimy nadzór nad postępowaniami likwidacyjnymi, zajmujemy się oceną zdarzeń pod względem odpowiedzialności ubezpieczyciela, monitorujemy i kontrolujemy wypłatę zaliczek i odszkodowań, pomagamy przy odwołaniach.

Swoje usługi opieramy na kompleksowym wsparciu klienta. Oprócz dobrania odpowiedniej oferty, zgłaszamy zakres ubezpieczenia do wskazanych towarzystw ubezpieczeniowych celem wystawienia polis. Następnie sprawdzamy, że wszystkie dokumenty zostały sporządzone prawidłowo. Dodatkowo, sprawujemy opiekę nad naszymi klientami. Oferujemy swoją pomoc w przypadku wystąpienia wypadku i konieczności skorzystania z polisy. Co więcej, gwarantujemy kompleksowe wparcie w przypadku wypłaty zaniżonego odszkodowania.

Nasze usługi

Poprzez działalność jako Broker Reasekuracyjny i Ubezpieczeniowy zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń i gwarancji ubezpieczeniowych dla wielu branż w tym między innymi dla:

Branża Budowlana

Branża Deweloperska

Branża Hotelarska

Branża Medyczna

Branża Transportowa

Nasze innowacje

Program ochrony księgowi24

Administracja

Branża IT

Branża produkcyjna

Kompleksowa obsługa gwarantem jakości

Podpisanie polisy nie oznacza zakończenia współpracy.

Nasze wsparcie nie kończy się na przedstawieniu i wybraniu najlepszej oferty. Gdy zostanie wybrana najlepsza oferta, zgłaszamy zakres ubezpieczenia do wskazanych towarzystw ubezpieczeniowych celem wystawienia polis. Następnie sprawdzamy, że wszystkie dokumenty zostały sporządzone prawidłowo. Jesteśmy do dyspozycji naszych klientów również w przypadku chęci skorzystania z polisy. Aktywnie pomagamy przy likwidacji szkód:

 • Monitorujemy przebieg likwidacji szkód
 • Pomagamy przy zbieraniu dokumentacji potrzebnej do likwidacji szkody

 • Jeżeli jest to konieczne przyśpieszamy  wymagane oględziny i otrzymanie kalkulacji

 • Oceniamy zasadność wycen szkód i zasadność przyznanych odszkodowań

 • Oferujemy pomoc prawną naszych adwokatów i radców prawnych

 • Zapewniamy usługę rzeczoznawcy

Jako nieliczni pomagamy przy odwołaniach od niesłusznych decyzji towarzystw Ubezpieczeniowych. Znamy realia panujące na rynku ubezpieczeń. Niestety często dochodzi o sytuacji w których to ubezpieczony musi wykazać się ogromną determinacją przy dochodzeniu swoich praw. Oferujemy kompleksowe wparcie w przypadku wypłaty zaniżonego odszkodowania.

Uzyskaj darmową wycenę

Napisz do nas

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Przed zawarciem umowy udzielamy pisemnej rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz wyjaśniamy podstawy, na których opiera się ta rekomendacja. Dzięki temu masz pewność, że skorzystałeś z najlepszej oferty.

Likwidacja szkód

BROKERRES uczestnicząc w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia wspiera Klientów w procesach likwidacji szkód.

Likwidację szkód przeprowadzają zakłady ubezpieczeń, a rolą brokera jest reprezentowanie interesów Klienta wobec towarzystw ubezpieczeń w związku z zaistniałą szkodą oraz sprawowanie nadzoru nad tym procesem pod kątem ochrony interesów Klienta.

Zgłaszanie szkód objętych ubezpieczeniem

 • Udzielanie informacji o dokumentacji niezbędnej celem zgłoszenia szkody,
 • Zgłaszanie, na życzenie Klienta, faktu wystąpienia szkody do zakładu ubezpieczeń.

Nadzór merytoryczny w procesie likwidacji szkód

 • Prowadzenie korespondencji w imieniu Klienta w związku z likwidacją szkody (za wyjątkiem składania oświadczeń w imieniu Klienta),
 • Bieżące doradztwo w zakresie przebiegu likwidacji szkody,
 • Monitorowanie procesu likwidacji szkód poprzez stały kontakt z Klientem i zakładem ubezpieczeń,
 • Kontrola wypłat zaliczek i odszkodowań.

Pomoc w dochodzeniu roszczeń objętych ubezpieczeniem (z wyłączeniem zastępstwa procesowego)

 • Pomoc w sporządzaniu odwołań do zakładów ubezpieczeń od negatywnych decyzji w przedmiocie odszkodowań,
 • Tworzenie/Przygotowywanie dla Klientów procedur postępowania na wypadek wystąpienia szkody,
 • Udzielanie informacji na temat wymogów ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie praw i obowiązków związanych z zaistnieniem szkody i procesem jej likwidacji,
 • Udzielanie wyjaśnień w zakresie procedur likwidacji szkód obowiązujących w zakładach ubezpieczeń.

Dołącz do naszego zespołu

Aplikuj online

Chcesz dołączyć do naszego prężnie rozwijającego się zespołu? Odpowiedz na kilka pytań. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Zapraszamy do kontaktu by otrzymać wsparcie i zaoszczędzić czas

Swoje usługi opieramy na kompleksowym wsparciu klienta. Od dobrania ofert do opieki nad naszym klientem.