Brokerres Rzeszów

Branża Deweloperska

Zabezpiecz przyszłość swoich klientów.

Inwestycje deweloperskie często wiążą się z zabezpieczeniem przyszłości setek rodzin. Ryzyko jakie podejmujesz towarzyszy Ci na każdym etapie inwestycji. Dzięki zabezpieczeniom i wsparciu od Brokerres, możesz realizować projekty nie martwiąc się o przyszłość.

Dla branży deweloperskiej oferujemy m.in:

 • Ubezpieczenie budowy lub montażu – to najważniejsze dla każdego Inwestora. Realizujesz inwestycję, bez ryzyka, że nadejdzie huragan i przewróci ścianę, lub nasyp drogowy zaleje deszcz nawalny, czy że zdarzy się katastrofa budowlana i że cała inwestycja zostanie zniweczona.
 • Gwarancje kontraktowe i powykonawcze, które mogą być dodatkowym zabezpieczeniem
 • Ubezpieczenia OC dewelopera – dzięki temu ubezpieczeniu firma ma zabezpieczenie na wypadek błędów i nieprzewidzianych sytuacji. W swoich pakietach posiadamy OC, które może obejmować: szkody wynikające z rażącego niedbalstwa, szkody wyrządzone przez podwykonawców lub szkody w instalacjach podziemnych.
 • Ubezpieczenie utraty danych w tym danych osobowych (CYBER)
 • Pracownicze programy dla pracowników budowlanych – to zabezpieczenie Twoich pracowników i ich rodzin. Dzięki ubezpieczeniu pracownicy zyskują bezpieczeństwo i gwarancję opieki.
 • Gwarancje ubezpieczeniowe zabezpieczające poszczególne etapy procesów inwestycyjnych. Dzięki gwarancjom ubezpieczeniowym zyskujesz pewność bezpieczeństwa realizacji inwestycji od etapu przetargu, przez wykonanie kontraktu, aż do rękojmi za wady i gwarancji jakości. 
 • Ubezpieczenie mienia – dzięki temu ubezpieczeniu firma jest zabezpieczona przed kradzieżami i innymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczenie może objąć: maszyny budowlane i drogowe, sprzęt i zaplecze budowy, sprzęt elektroniczny, mienie prywatne pracowników.

 • Ubezpieczenia flotowe PREMIUM OC & CASCO – dzięki tej opcji zaoferujemy Ci indywidualne stawki ubezpieczenia, wynegocjowane dla wszystkich pojazdów we flocie, zakontraktowane na wyznaczony okres czasu (np. na rok).
 • Ubezpieczenia budowalno-montażowe – Pakiet dla właścicieli budynków wielomieszkaniowych. Dzięki temu ubezpieczeniu otrzymujesz zabezpieczenie budynków wielomieszkaniowych m.in. od zdarzeń losowych. Ponadto możesz zyskać Ubezpieczenie OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami. Zakres ubezpieczenia może obejmować: ryzyko katastrofy budowlanej, kradzież i powódź, asysta i ochrona prawna, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
 • Ubezpieczenie błędnych decyzji Zarządów i Księgowych (D&O) oraz utraty dochodu – dzięki temu ubezpieczeniu otrzymujesz zabezpieczenie planowanego wyniku finansowego. Ubezpieczenie jest szczególnie pomocne w przypadku wystąpienia przerwy lub zakłócenia w działalności firmy.
 • Ubezpieczenie Karno – Skarbowe to ubezpieczenie dla osób, które pośrednio lub bezpośrednio są odpowiedzialne za finanse w firmie. Ubezpieczenie to jest szczególnie przydatne dla członków zarządów i właścicieli firm, którzy w pierwszej kolejności mogą mieć przedstawiane zarzuty karnoskarbowe.

Zapraszamy do kontaktu by otrzymać wsparcie i zaoszczędzić czas

Swoje usługi opieramy na kompleksowym wsparciu klienta. Od dobrania ofert do opieki nad naszym klientem.