Brokerres Rzeszów

Branża Produkcyjna

Maszyny urządzenia czy wysokospecjalistyczne linie produkcyjne, wykorzystujące nowoczesne technologie produkcji oraz złożone procesy logistyczne charakteryzują branżę produkcyjną i wymagają starannie przygotowanej, kompletnej i odpowiednio dostosowanej ochrony ubezpieczeniowej do specyfiki firmy lub przedsiębiorstwa.

Bardzo istotnym elementem w przypadku branży produkcyjnej jest także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chronić powinno zarówno interesy producentów jak i konsumentów. Warto rozszerzyć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności o ubezpieczenie OC za produkt wprowadzony do obrotu.

Ze względu na bardzo duże koszty związane z konsekwencjami wypuszczenia wadliwej partii produktu i bardzo drogich procesów związanych z usunięciem produktu z rynku, kosztów medialnych, dotarcia do klienta końcowego, utylizacji jednym z ważniejszych obszarów jest ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z rynku RECALL.

Biorąc pod uwagę, że w świetle polskiego prawa to producent odpowiada za szkody wynikłe przez wadliwy produkt oraz jest zobowiązany do ich naprawienia, rozszerzenie to jest nieodzowne. Możliwości zabezpieczenia jest sporo. Eksperci Ubezpieczeń dla branży produkcyjnej BROKERRES, doradzają właściwe innowacyjne rozwiązania ubezpieczeniowe dostosowane dla określonego producenta.

Opieka ASSISTANVE produktu Benefit dla Klienta od Producenta - Proponujemy naszym Klientom wzmocnienie relacji ze stałymi partnerami poprzez innowacyjną opiekę po zakupie produktu. Nowa wartość produktu wraz z ASSISTANVE znacząco wspiera zarówno producenta jak i Klienta w procesie zbierania doświadczeń i relacji. Identyfikacja Klienta z daną marką ulega bardzo dużym zmianom.

BROKERRES działa kompleksowo

Rozpoczynamy od przeprowadzenia szczegółowego badania ryzyka tzw. audytu w celu zapoznania się z bieżącą sytuacją firmy. Na tej podstawie określamy skalę zagrożeń oraz przygotowujemy dedykowany program ubezpieczeniowy. Kluczem sukcesu BROKERRES i priorytetem jest dla nas wzajemne zaufanie, dlatego bierzemy pełną odpowiedzialność za wszelkie podejmowane działania. W efekcie naszych działań zdecydowana większość ryzyk Twojej działalności jest przeniesionych jest na firmy ubezpieczeniowe, a Ty możesz spokojnie zająć się produkcją. Jeśli w przyszłości chcesz zostać liderem swojej branży, już dziś zadbaj o swoją pozycję , skontaktuj się z naszymi Ekspertami.

Zapraszamy do kontaktu by otrzymać wsparcie i zaoszczędzić czas

Swoje usługi opieramy na kompleksowym wsparciu klienta. Od dobrania ofert do opieki nad naszym klientem.