Brokerres Rzeszów

Branża IT

Od OC zawodowej IT do ubezpieczenia sprzętu komputerowego

W erze rozwoju nowoczesnych technologii zdarzenia takie jak utrata danych, wyciek informacji, naruszenie praw własności intelektualnej, niewłaściwe działanie wdrożonego oprogramowania, przerwy w działalności przedsiębiorstwa spowodowane awarią systemu, stanowią realne zagrożenie dla większości działających przedsiębiorstw a jednocześnie wyzwanie dla specjalistów rynku ubezpieczeniowego.

Zagrożeniem na które najbardziej narażone są podmioty branży IT, jest wyrządzenie swoim kontrahentom lub osobom trzecim szkody w postaci tzw. czystej straty finansowej, które standardowo wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej.

Zapraszamy do kontaktu by otrzymać wsparcie i zaoszczędzić czas

Swoje usługi opieramy na kompleksowym wsparciu klienta. Od dobrania ofert do opieki nad naszym klientem.