Brokerres Rzeszów

Branża Budowlana

Nie da się wszystkiego uniknąć, ale na wszystko można się przygotować.

Podejmując duże przedsięwzięcia musisz liczyć się z dużym ryzykiem. Na szczęście dzięki realnemu wsparciu jakie oferujemy, jesteś w stanie dysponować gotowymi rozwiązaniami na pojawiające się problemy.

Branża budowlana posiada długą lista ryzyk, charakterystycznych dla realizacji inwestycji budowlanej i wymaga świadomej i precyzyjnie skonstruowanej ochrony ubezpieczeniowej.

Ryzyko wykonawcy

Pożary, katastrofy budowlane, uszkodzenia budowy w wyniku ryzyk żywiołowych, włamania, nienależyte wykonanie zobowiązań, nieterminowe wykonanie zobowiązań, błędy pracowników, montaż wadliwych elementów, błędy projektowe to tylko kilka przykładów ryzyk montażowo – budowlanych, na które narażeni są inwestorzy oraz wykonawcy.

Wachlarz produktów BROKEREES dla sektora budowlanego

Jest tak duży jak różnorodność Państwa potrzeb. W ramach współpracy proponujemy najkorzystniejsze warunki pod względem ceny oraz właściwego zakresu ubezpieczenia, chroniące zarówno ubezpieczającego jak i pozostałych uczestników procesu budowlanego.

Wiemy jak istotny jest fachowy proces likwidacji szkód

Będący jednym z kluczowych elementów profesjonalnego serwisu brokerskiego, zwłaszcza w branży budowlanej. W trudnych sytuacjach działamy szybko, sprawnie oraz w najlepszym interesie naszych Klientów, oszczędzając Państwu zmartwień, czasu i pieniędzy.

Dla branży budowlanej oferujemy m.in:

  • Gwarancje ubezpieczeniowe wadia24.pl, gwarancje kontraktowe, oraz poręczenia zabezpieczające poszczególne etapy procesów inwestycyjnych. Dzięki gwarancjom ubezpieczeniowym zyskujesz pewność bezpieczeństwa realizacji inwestycji od etapu przetargu, przez wykonanie kontraktu, aż do rękojmi za wady i gwarancji jakości. 
  • Ubezpieczenie budowy lub montażu chroni przedsiębiorstwa realizujące projekty budowlano-montażowe od wszystkich ryzyk finansowych jak i odpowiedzialności cywilnej, z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
  • OC firm budowlanych i kierowników budów – dzięki temu ubezpieczeniu firma ma zabezpieczenie na wypadek błędów i nieprzewidzianych sytuacji. W swoich pakietach posiadamy OC, które może obejmować: szkody wynikające z rażącego niedbalstwa, szkody wyrządzone przez podwykonawców lub szkody w instalacjach podziemnych.
  • Ubezpieczenie OC komunikacyjne flotowe PREMIUM OC & CASCO  – dzięki tej opcji zaoferujemy Ci indywidualne stawki ubezpieczenia, wynegocjowane dla wszystkich pojazdów we flocie, zakontraktowane na wyznaczony okres czasu (np. na rok).
  • Zdrowie & Consierge 24 w kraju i za granicą dla polskich i zagranicznych pracowników budów – zobacz, jak łatwo można sobie pomóc, gdy potrzebujesz pomocy lekarza lub gdy zapomniałeś kupić żonie prezent. Ty pracujesz bezpiecznie, a reszta zostanie zorganizowana tak jak chcesz. Wystarczy zadzwonić, kiedy tego potrzebujesz.
  • Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych – dzięki temu ubezpieczeniu firma jest zabezpieczona przed kradzieżami i innymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczenie może objąć: maszyny budowlane i drogowe, sprzęt i zaplecze budowy, sprzęt elektroniczny, mienie prywatne pracowników.
  • Program dla polskich i zagranicznych pracowników budowlanych – to zabezpieczenie Twoich pracowników i ich rodzin. Dzięki ubezpieczeniu pracownicy zyskują bezpieczeństwo i gwarancję opieki.
  • Ubezpieczenie błędnych decyzji Zarządów i Księgowych (D&O) oraz utraty dochodu – dzięki temu ubezpieczeniu otrzymujesz zabezpieczenie planowanego wyniku finansowego. Ubezpieczenie jest szczególnie pomocne w przypadku wystąpienia przerwy lub zakłócenia w działalności firmy.
  • Ubezpieczenie Karno – Skarbowe to ubezpieczenie dla osób, które pośrednio lub bezpośrednio są odpowiedzialne za finanse w firmie. Ubezpieczenie to jest szczególnie przydatne dla członków zarządów i właścicieli firm, którzy w pierwszej kolejności mogą mieć przedstawiane zarzuty karnoskarbowe.

Dodatkowo proponujemy poręczenia w ramach Zamówień Publicznych i kompleksowe ubezpieczenia kontraktów.

Zapraszamy do kontaktu by otrzymać wsparcie i zaoszczędzić czas

Swoje usługi opieramy na kompleksowym wsparciu klienta. Od dobrania ofert do opieki nad naszym klientem.