Brokerres Rzeszów

Nasze Innowacje

Innowatorski Związek Wzajemności w Ubezpieczeniu wzajemnym dla branż i grup kapitałowych

1. Ubezpieczenia wzajemne

W celu optymalizacji kosztu ubezpieczenia naszych Klientów BROKERRES w aktywny sposób uczestniczy w tworzeniu oraz przejmuje funkcję reprezentanta w ramach Związku Wzajemności Członkowskiej stanowiącego rodzaj jednostki organizacyjnej w ramach modelu Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych

Celem powołania podmiotu w postaci Związku Wzajemności Członkowskiej jest optymalizowanie a w szczególności  pokrycie ochrony dla specyficznego rodzaju ryzyk i jednocześnie uzyskanie możliwie najniższych kosztów jego finansowania.

Utworzenie Związku Wzajemności Członkowskiej następuje na podstawie indywidualnych kryteriów i jest w pełni dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności oraz potrzeb przez każdego Członka w ramach struktury ZWC. Korzyścią dodatkową w ramach Związku jest funkcjonowanie systemu zwrotów i dopłat w zależności od uzyskanego wyniku finansowego.

Powołanie Związku Wzajemności Członkowskiej jest rozwiązaniem szczególnie polecanym dla grup kapitałowych działających w ramach branż: medycznej, produkcyjnej, transportowej, hotelarskiej, bankowej, prawnej.

BROKERRES uczestniczy w powołaniu oraz pełni funkcję reprezentanta dla Związków branżowcy o charakterze grup zamkniętych.

BROKERRES aktywnie wspiera swych Klientów w obszarze gwarancji i poręczeń dzięki naszej aktywnej działalności wiele firm może pochwalić się sukcesami biznesowymi, za którymi w cieniu zawsze stoi BROKERRES.

2. Towarzystwa Ubezpieczeń w formie CAPTIVE

Zarządzanie towarzystwami zależnymi (captive insurance organization) Towarzystwo zależne jest to towarzystwo ubezpieczeniowe, które należy i jest kontrolowane przez podmiot lub podmioty w tym towarzystwie ubezpieczone. Ubezpieczyciel taki prowadzi przede wszystkim ryzyka tego podmiotu oraz ryzyka firm od niego zależnych.

Wraz z naszymi partnerem stworzyliśmy wewnętrzne zespoły zajmujące się zarządzaniem captivami (Captive Management Teams). Posiadamy partnerów będących kolebką towarzystw zależnych i dzięki temu możemy zaoferować wachlarz usług zarzadzania captivami ubezpieczeniowymi oraz reasekuracyjnymi

W odniesieniu do aktywnego zarządzania captivami oferujemy studium wykonalności, analiz finansowych, strategie wyjścia z captivów (Captive Exit Strategies), efektywność capivów (Captive Efficiency) oraz sprawdzalność/ adekwatność strategii (Strategy Check).finansowych, strategie wyjścia z captivów (Captive Exit Strategies), efektywność capivów (Captive Efficiency) oraz sprawdzalność/ adekwatność strategii (Strategy Check).