Brokerres Rzeszów

Program ochrony KSIĘGOWI24

Dbając o finanse innych zadbaj również o zabezpieczenie dla siebie

Osoby prowadzące księgowość firm są narażone na odpowiedzialność i konsekwencje wykrytych nieścisłości. Często powodem problemów są zawiłości i niejasności przepisów prawnych. Już dziś możesz zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością finansową dzięki dołączeniu do programu ochrony KSIĘGOWI24.

Czy wiesz Jakie działania moga powodować ryzyko karnoskarbowe?

Nawet nieumyślne działania i niewiedza ze strony pracowników mogą prowadzić do narażenia się na sankcje karnoskarbowe. Wielu naszym Klientom zdarzyły się sytuacje, które prowadziły do powstania ryzyka karnoskarbowego m.in.:

 • błędy, 
 • przeoczenia dopełnienia obowiązków względem US,
 • zła interpretacja przepisów prawa i współpraca z nieuczciwymi kontrahentami, 
 • zawyżanie zwrotów podatków, 
 • zaniżanie obowiązku podatkowego, 
 • wmieszanie w działania przestępcze, 
 • nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
 • niewłaściwy obieg dokument w firmie, 
 • nieterminowe złożenie deklaracji/plików JPK, 
 • uporczywe niewpłacanie podatków.

Następstwa ryzyka karnoskarbowego

Ryzyko karnoskarbowe Księgowych w tym pracowników Departamentów Księgowości i Doradców podatkowych jest ścisłe powiązanie z ich pracą i wykonywanymi przez nich czynnościami zawodowymi. Powstawanie ryzyka karnoskarbowego często wynika z zaniechań lub innych działań z obszaru finansowego i rachunkowego firmy. Ryzyko zostało uregulowane prawnie w kodeksie karnoskarbowym oraz w ustawie o rachunkowości. Dotyczy ono osób fizycznych, osób zarządzających (art. 9§3 KKS, art. 4 ust. 5 UoR) oraz sprawców czynów zabronionych (art. 1§1 KKS).

Następstwo ryzyka podatkowego

Ryzyko podatkowe wiąże się z działalnością firm oraz powstającymi zaniechaniami dotyczącymi regulacji i decyzji podatkowych. Ryzyko to zostało uregulowanie prawnie ustawami podatkowymi oraz ordynacją podatkową, ale w powiązaniu z innymi przepisami prawa. Dotyczy ono wszystkich płatników podatków, a w szczególności firm.

Z czego wynika ryzyko podatkowe?

Ryzyko podatkowe jest związane z działalnością człowieka, a więc jego błędami i przeoczeniami związanymi z brakami wiedzy lub brakiem odpowiedniej organizacji firmy. Ponadto czynnikiem wpływającym na powstanie ryzyka mogą być nieuczciwi kontrahenci i wmieszanie w działalność przestępczą, zmiany rynkowe czy też zmieniające się niespójne otoczenie podatkowe.

W jaki sposób możesz się ustrzec lub zabezpieczyć?

Dzięki dedykowanemu programowi ochrony ubezpieczeniowej KSIĘGOWI24 przygotowanemu specjalnie dla Księgowych, pracowników Departamentów Księgowych oraz Doradców Podatkowych, czy też Biur Rachunkowych część kosztów związanych z postępowaniem karnoskarbowym zostanie pokryta ze środków w ramach programu ochrony. W zależności od Sekcji refundacji podlegać mogą:

 • koszty poniesione na obronę prawną tj: (adwokat oraz koszty sądowe, w tym koszty biegłych, ekspertyz, postępowania sądowego oraz egzekucyjnego),
 • koszty kar finansowych, grzywien i mandatów nałożonych na Ubezpieczonego przez organy podatkowe i sądy 
 • koszty roszczeń pracodawcy/mocodawcy w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności księgowych

Do jakich wartości można się chronić?

Najczęściej nasi Klienci wybierają wartości ochrony w przedziale pomiędzy 50.000 zł a 5.000.000 zł, choć mamy przypadki także wyższych wartości.

Zapraszamy do kontaktu by otrzymać wsparcie i zaoszczędzić czas

Swoje usługi opieramy na kompleksowym wsparciu klienta. Od dobrania ofert do opieki nad naszym klientem.